Η περίοδος επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση στα Κ.Ι.Ε. για τη σχολική χρονιά 2019-20, έχει λήξει.