Εκτύπωση Τρέχουσας Σελίδας

ΕΠΑΡΧΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16.00-17.30 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.30-19.00 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16.00-17.30 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 19.00-20.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.30-19.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16.00-17.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.15-18.45 ΤΡΙΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 18.45-20.15 ΤΡΙΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16.00-17.30 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ-ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Α+Β Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 18.00-19.30 ΤΡΙΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ-ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 19.30-21.00 ΤΡΙΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΛΩΣΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Α Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.30-19.00 ΠΕΜΠΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15.00-16.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16.30-18.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 18.00-19.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 19.30-21.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΙΚΕΠΑΝΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.00-18.30 ΠΕΜΠΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 18.00-19.30 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 19.30-21.00 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α+Β Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 19.30-21.00 ΠΕΜΠΤΗ
1 to 20 (2120)