Εκτύπωση Τρέχουσας Σελίδας

ΕΠΑΡΧΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Α+Β Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16.00-17.30 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16.30-18.00 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 14.30-16.00 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 19.30-21.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.30-19.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15.30-17.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 14.30-16.00 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16.30-18.00 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.30-19.00 ΤΡΙΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 16.00-17.30 ΤΡΙΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ-ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 19.00-20.30 ΤΡΙΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ-ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Α Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.30-19.00 ΤΡΙΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΛΩΣΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Α Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.30-19.00 ΠΕΜΠΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΛΩΣΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Β Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 19.30-21.00 ΠΕΜΠΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 15.00-16.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.00-18.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 18.00-19.30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΙΚΕΠΑΝΑ Α+Β+Γ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.00-18.30 ΠΕΜΠΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Β Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17.45-19.15 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 19.30-21.00 ΤΕΤΑΡΤΗ
1 to 20 (1935)